Shenmo Hundred Abacus Museum Worldwide Plan: Hengshui Abacus Museum Opened

On June 16, 2016, Shenmo Hengshui Abacus Museum officially opened.

By now, there have opened 9 Shenmo Abacus Museums in: Beijing, Ningxia, Xianghe of Hebei, Laibin of Guangxi, Dazhou of Sichuan, Yantai of Shandong, Renqiu of Hebei, Longyan of Fujian, and Hengshui of Hebei.

20160622082657226

20160622082657378

20160622082657496

20160622082657584

20160622082657673

20160622082658512